Paretaren Mintzoa

About This Project

PARETAREN MINTZOA

“Pilotalekuetako hormek, historiaz, kulturaz eta nortasunaz hitz egiten digute”

Frontoiak gure kulturaren osagaiak dira. Ez dago herririk, txikia izan arren, frontoi bat ez duenik. Pilotan jakotzeko duten funtsezko funtzioaz gain, gizarte-bizitzan, artean eta folklorean errotutako espazioak dira; bertan lekua har dezakete mota orotako ekitaldi sozialek. Dituzten erabilerez gain, eraikitzen diren tokiko arkitekturaren nahiz nortasunaren erakusgarriak dira frontoiak. Dituzten ezaugarriek ematen digute sortu ziren tokiari buruzko jakitea: neurriek, formek, diseinuek, koloreek, tipografiek, eraikitzeko materialek…. Dela Baztango harri gorria, dela Gipuzkoako soiltasuna edo Iparraldeko kolorea, aniztasunak bakar bilakatzen du frontoi bakoitza. Bakoitza da berezia: horma bakarrekoa, ezker paretakoa, baita eskuin paretakoa ere, elizako arkupean eraikitakoa, herriko plazakoa, mendian lekututakoa…

Serie hau 2013an sortu zen, Urbasan elurra ari zuen egun batean paisaien bila nenbilela. Han, mendilerroaren erdian, frontoi elurtu eta bakarti bat ikusi nuen bat-batean. Argazkiak ateratzen gozatu nuen. Ustekabeko topaketa haren ondoren, beste batzuk izan nituen. Bakoitzari bere denbora eskaini nion. Hainbat bildu ondoren, pilotaleku bakoitzaren berezitasunez ohartu nintzen: argia, ikuspegia, formak… Horrek liluratu egin ninduen, eta argazki sail bat egitea erabaki nuen. Gero, Euskal Herriko frontoien mapa bat egin nuen, eta autoz edo motoz haietara joan nintzen. Frontoi enblematikoenak bilatu nituen, edo berezitasunen bat zutenak, dela arkitektura, estetika, argia, dela mendian galduta edo beren kasa abandonatuta zeudelako. Emaitza, begien aurrean duzue.

“Las paredes de los frontones nos hablan, de historia, cultura e identidad”

Los frontones son parte de nuestra cultura. No hay pueblo, por muy pequeño que sea, que no tenga un frontón. Además de su función esencial para jugar a pelota, son un espacio arraigado a la vida social, al arte y al folclore, donde todos los eventos sociales tienen cabida. Unida a sus utilidades, son una muestra de la arquitectura y de la personalidad del lugar donde se erigen. Sus dimensiones, formas, diseños, colores, tipografías o los materiales con los que se construyeron, hablan del lugar donde se idearon. Desde la piedra roja del Baztan, a la austeridad de Gipuzkoa, pasando por el colorido de Iparralde, la diversidad hace único a cada frontón. De una sola pared, de pared izquierda, incluso de pared derecha, dentro del pórtico de una iglesia, en la plaza del pueblo o perdido en el monte, cada frontón es especial.

Esta serie nació en 2013, en un día de nieve por Urbasa, donde buscaba paisajes. Allí me di de bruces con un frontón nevado y solitario en medio de la sierra. Disfruté haciendo fotos. Después de ese encuentro casual, tuve otros. A cada uno le dediqué su tiempo. Una vez recopilados varios, fui advirtiendo las particularidades de cada frontón, con sus cambios de luz, perspectivas y formas, que me cautivaron hasta decidir hacer una serie fotográfica. A continuación, investigué e hice un mapa de frontones de Euskal Herria, que recorrí en coche o en moto. Busqué los frontones más emblemáticos, o aquellos que tenían alguna particularidad, ya sea por su arquitectura, estética, luz, o porque estuviesen perdidos en el monte o abandonados a su suerte. El resultado, es el que veis.

 

Category
Paretaren Mintzoa, Social